แผนผังเว็บไซต์ เซมาเซะ (Semase Sitemap)

Home

Sevices

Maketing & Advertising

  • คิดรูปแบบโฆษณา (Creative Advertising)
  • วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
  • การจัดกิจกรรมการตลาด ( Event Marketing )
  • การประชาสัมพันธ์ ( Public Relations )
  • การให้คำปรึกษาด้านแบนด์ ( Brand Consultancy )
  • การตลาดทางอินเตอร์เน็ต ( Internet Marketing )

VDO Production House 

 • บริการด้านพรี โปรดักชั่น ( Pre Production )
   • Location & Art Director
   • Casting Modeling Costume
   • StoryBoard  ShootingBoard
 • บริการด้านโปรดักชั่น ( Production )
   • Diractor  Dop Production Manger
   • ผลิตวีดีโอทุกประเภท ( Video Production )
   • ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ( Film Production )
   • วีดีโอพรีเซ้นเทชั่น ( Video Presentation )
   • โฆษณาโทรทัศน์ ( TVC Television commercial )
   • หนังสั้น ( Shortfilm )
   • วีดีโอโปรไฟล์ วีดีโอบริษัท Video Profile  Company Profile
   • วีดีโอแนะนำองค์กร VDO Presentation Corporate
   • รายการโทรทัศน์ ( TV.Program )
   • สารคดี ( TV.Documentary )
   • มิวสิควีดีโอ ( Music VDO )
   • วีดีโออนิเมชั่น ( VDO Animation )
   • วีดีโอไวรัล ออนไลน์ ( Viral VDO Online )
   • Media LED
   • ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์  VDO Interviews
   • วีดีโอสื่อการสอน วีดีโออบรม (Training Presentation
   • คลิปวีดีโอโฆษณา  ( Video Clip )
   • วีดีโอส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ( Video Promote Promotion)
   • ถ่ายภาพและการตกแต่ง ( Photography & Retouch )
 • บริการด้านโพส โปรดักชั่น ( Post Production )
   • Editor
   • Sound mix  Sound Recorder
   • Annoncer  Suptitle Supdescription
   • Telecine  Color Grading
   • CGI , VFX

Computer Graphic

 • สร้างแบบจำลองสามมิติ ( Modeling 3D )
 • Visual Graphic
 • VFX Visual Effect
 • CG  CGI Computer Generated Imagery
 • Motion Graphic
 • 2-3D Animation

Design & Artwork

 • ออกแบบกราฟฟิก ( Graphic Design )
 • ออกแบบบูธ (ฺ Booth Design )
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ( Print Design )
 • ออกแบบตกแต่งภายใน ( Interior Design )
 • ออกแบบอีเว้นท์ ( Event Design)
 • ออกแบบร้าน ( Kiosk Design )
 • Billboard
 • Poster
 • Backdrop

Booth Building

 • สร้างและตกแต่งหน้าร้าน ( Shop Display )
 • รับสร้างบูธแสดงสินค้า (ฺ Booth Show )
 • จัดแสดงบูธ ( Booth Display )
 • สร้างพื้นสแตน( Stand Design )
 • สร้างแผงลาย ผนัง( Stall Design )
 • ทำบูธนิทรรศการ ( Booth Exposition )
 • บูธประชาสัมพันธ์ (ฺ Booth Public Relations )
 • ทำบูธเปิดตัวสินค้า (ฺBooth Product)
 • บูธส่งเสริมการขาย บูธโปรโมชั่น (ฺBooth Promotional)
 • สร้างพื้นที่แสดงสินค้า ( Booth Promotion Area )
 • แผงหลัง ( Booth Backdrop )
 • ชุดบูธ ( Booth Set )
 • ชั้นวางสินค้า ( Floor Display )
 • สแตนดี้ แท่นโชว์ ( Standee/Standy )
 • ทำฉากโฆษณา ( Backdrop )
 • บูธงานอีเว้นท์ , เคาน์เตอร์ต้อนรับ (Boothevent / Counter information)

Event & Organizer

 • กำกับ และควบคุมการจัดงาน ( Event Manager )
 • จัดงานมอบรางวัล ( Incentive )
 • จัดนิทรรศการ ( Exhibition )
 • จัดงานประชาสัมพันธ์ ( Public Relations )
 • จัดงานอีเว้นท์ ( Event )
 • จัดประชุมสัมมนา ( Meeting & Seminar )
 • งานเปิดตัวสินค้า ( Product Larnch )
 • การแสดงสินค้า ( Trade Show )
 • จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ รื่นเริง ( Party )
 • จัดแฟชั่นโชว์ ( Fashion Show )

Callery

About

Vision

Contact

Our Clients

Link Support